esame_
darome_
padarėme_
susisiekime_
kredo_
darbai_
Ką padarė p i i t